آریاسان – پاک سمن

گردنبند فيلادلفيا

Philadelphia Cervical Collar

گردنبند فيلادلفيا ، بريس محكمی است كه برای جلوگيری از حركات سر و گردن بعد از آسيب، مورد استفاده قرار می گيرد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 742 بازدید


گردنبند طبی نرم آتل دار Soft Cervical Collar

گردنبند طبی ، كه به عنوان آتل گردن نيز شناخته می شود، يك وسيله طبی است كه جهت حمايت گردن مورد استفاده قرار می گيرد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 731 بازدید


گردنبند طبی نرم Soft Cervical Collar for Export

گردنبند طبی ، كه به عنوان آتل گردن نيز شناخته می شود، يك وسيله طبی است كه به عنوان حمايت كننده گردن مورد استفاده قرار می گيرد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 826 بازدید


گردنبند طبی سخت Hard Cervical Collar

گردنبند طبی ، كه به عنوان آتل گردن نيز شناخته می شود، يك وسيله طبی است كه به عنوان حمايت كننده گردن مورد استفاده قرار می گيرد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 739 بازدید


گردنبند طبی سخت چانه دار Hard Cervical Collar with Chin Support

گردنبند طبی ، كه به عنوان آتل گردن نيز شناخته می شود، جهت حمايت گردن مورد استفاده قرار می گيرد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 728 بازدید