آریاسان – پاک سمن

گردنبند فيلادلف...

گردنبند فيلادلفيا ، بريس محكمی است كه برای جلوگيری از حركات سر و گردن بعد از آسيب، مورد استفاده قرار ...

 552 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

گردنبند طبی نرم...

گردنبند طبی ، كه به عنوان آتل گردن نيز شناخته می شود، يك وسيله طبی است كه جهت حمايت گردن ...

 541 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

گردنبند طبی نرم...

گردنبند طبی ، كه به عنوان آتل گردن نيز شناخته می شود، يك وسيله طبی است كه به عنوان حمايت ...

 636 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

گردنبند طبی سخت...

گردنبند طبی ، كه به عنوان آتل گردن نيز شناخته می شود، يك وسيله طبی است كه به عنوان حمايت ...

 550 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

گردنبند طبی سخت...

گردنبند طبی ، كه به عنوان آتل گردن نيز شناخته می شود، جهت حمايت گردن مورد استفاده قرار می گيرد. ...

 540 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...