اخبار مدیکالا و کالایاب

محصولات گروه بالاتنه پاک سمن

محصولات گروه بالاتنه پاک سمن

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 1145 بازدید


محصولات گروه پایین تنه پاک سمن

محصولات گروه پایین تنه پاک سمن

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 1368 بازدید


سایر محصولات پاک سمن

سایر محصولات پاک سمن

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 844 بازدید


زانو بند قابل تنظيم ( با كشكك بسته)

مفصل زانو، بزرگترين مفصل بدن آدمي است و پيوسته در معرض تنشهایي نظير فشار، كشيدگي و تحمل وزن قرار دارد. افزايش سن، وزن زياد، پيچ خوردگي ها مي توانند سبب

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 6743 بازدید


آويز دست گردني پاك سمن

اندام فوقاني شامل نواحي بازو، آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان مي باشد واز تحرك بالايي برخوردار است.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 6706 بازدید


مچ بند نئوپرني آتل دار با زاويه فانكشنال CTS

ناحيه مچ دست محل عبور تاندون هايي است كه به انگشتان مي رسند.عصب مديان نيز از اين معبر باريك عبور مي كند. مجاورت تنگاتنگ اين اجزا با يكديگر در مواردي نظير

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 712 بازدید


آرنج بند نانو Elbow Support Nano

مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. کپسول مفصلی و رباط های متعددی جهت حمایت از این مفصل وجود دارد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 745 بازدید


آتل انگشت Finger Splint

دست شامل مفاصل کارپومتاکارپال، متاکارپوفالانژیالو مفاصل بين انگشتی فوقانی و تحتانی است. در بعضی مواقع، وارد آمدن فشار مستقیم به انگشت، تروما و ورزش باعث ایجاد التهاب و پارگی تاندون یا شکستگی انگشت می شود. آتل انگشت پاك سمن جهت ثابت نگه داشتن مفاصل بين انگشتی فوقانی و تحتانی و نيز بهبودی بافت نرم مناسب […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 10822 بازدید


شكم بند بارداری تحتانی پاک سمن

شرح کالا: یكی از مهمترین علائم دوران بارداری افزایش تدریجی قطر شكم به دلیل بزرگ شدن رحم می باشدكه تا اواخر ماه پنجم قسمت اعظم محوطه شكم را پر می كند.این افزایش قطر شكم منجر به افزایش قوس كمر نیز می شود كه می تواند عامل دردهای كمری باشد. محصولی كه تحت عنوان شكم بند […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 1390 بازدید