طراحی و تبلیغ

هدیه تبلیغاتی...

هدیه تبلیغاتی کالاهایی هستند که عمدتاً بر روی آنها لوگو (آرم) یا شعار قرار می‌گیرد. هدایای تبلیغاتی به منظور استفاده در بخش بازاریابی (Matketing) و به منظور استفاده ...

 1061 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

ست اداری شرکت ک...

 1298 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

۹ مرحله اجرایی ...

به کلیه فعالیت هایی که در خصوص عملیات طراحی شده برای تبلیغ کردن یک صنعت یا کالاهای مربوط به آن ...

 1031 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...