مشتریان ما

کاراندیشه اهواز...

شرکت کاراندیشه اهواز در سال 1374 با هدف ارائه خدمات پتروشيمي، پالايشگاهي و تجهيزات صنعتي نفت گاز در عرصه صنعت ...

 772 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

کاراندیشه اهواز...

شرکت کاراندیشه اهواز ارائه دهنده خدمات پتروشيمي، پالايشگاهي و تجهيزات صنعتي نفت گاز در عرصه صنعت کشور می باشد. و ...

 777 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

کاراندیشه اهواز...

شرکت کاراندیشه اهواز در سال 1374 با هدف ارائه خدمات پتروشيمي، پالايشگاهي و تجهيزات صنعتي نفت گاز در عرصه صنعت ...

 782 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...