آریاسان

تزریق چربی مچ پ...

تزریق چربی روش قدرتمندی برای انتقال چربی از نواحی که دارای چربی هستند به هر قسمتی در بدن بیمار است. ...

 2049 بازدید

مچ پا
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

ابدومینوپلاستی ...

ابدومینوپلاستی یک روش عمل جراحی زیبایی است که برای حذف چربی اضافی ناحیه شکم استفاده می‌شود. این نوع عمل جراحی ...

 3842 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تزریق چربی مچ پ...

تزریق چربی روش قدرتمندی برای انتقال چربی از نواحی که دارای چربی هستند به هر قسمتی در بدن بیمار است. ...

 14393 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...