موسیقی

نکته های مهم و ...

اکثر افراد وقتی در مورد سفر فکر می کنند گروه های شاد و شلوغ دوستانه یا گروه های خانوادگی به ذهنشان می ...

 183 بازدید

نکته های مهم و کاربردی برای سفر درونگراها
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

بالشت چراغ دار&...

بالشت چراغ دار محققین نوعی بالشت به نام Sunrise Smart Pillow ابداع کرده اند که میتواند به بهتر بیدار شدن شما ...

 671 بازدید

بالشت-چراغ-دار
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

استفاده از موسی...

استفاده از موسیقی در کاهش درد بعد از جراحی بسیاری از بیماران بعد از جراحی های ستون فقرات درد و اضطراب ...

 677 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...